Interier/Exterier, 10/2016, Nové bývanie ako alternatíva, 73-85